Meghirdetett szakok 2018/2019-es tanévre

MEGHIRDETETT SZAKOK 2018/2019-ES TANÉVRE

FELVÉTEL az Egri Hittudományi Főiskola nappali és levelező tagozatára

A 2018/2019-es tanévben főiskolánk a következő szakokat indítja:

1. TEOLÓGUS SZAK (MA)

Csak papságra készülő fiataloknak (jelentkezés a püspököknél)

2. OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR szak, egyszakos formában

Általános iskolai hittanári képzés (4+1 év)   

Levelező és nappali tagozatos formában

            Jelentkezni a főiskolai saját jelentkezési lapján kell, 2018. május 15-ig.

3. OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR szak, kétszakos formában

 • HITTANÁR – MAGYARTANÁR, nappali
 • HITTANÁR - TÖRTÉNELEM TANÁR, nappali
 • HITTANÁR – ÉNEK-ZENETANÁR, nappali
 • HITTANÁR – ANGOL NYELVTANÁR, nappali
 • HITTANÁR – NÉMET NYELVTANÁR, nappali

A kétszakos képzést az EGHF hirdeti meg, a szakpáros hallgatók jogviszonya a kizárólag az egyházi felsőoktatási intézményben jön létre, de a nem hitéleti jellegű szakok (történelem, magyar, stb) oktatását – közös képzés keretében – az Egri Eszterházy Károly Főiskola végzi.

Jelentkezni a központi felvételi eljárásban kell, február 15-ig.

 • 4. HITTANÁR-NEVELŐTANÁRI MESTERSZAK (MA, 4 félév)
  • Azok számára, akik elvégezték a katekéta-lelkipásztori munkatár szakot (BA)
  • Azok számára, akik hittanár-nevelő főiskolai diplomával (korábban az EKF-en szerezték) rendelkeznek, csak 2 féléves kiegészítő képzés keretében,
  • Azok számára, akik hittanári diplomával rendelkeznek (Váci vagy a budapesti levelező tagozaton végeztek, 4 féléves kiegészítő képzés keretében

Jelentkezni a főiskolai saját jelentkezési lapján kell, 2018. május 15-ig.

5. Az 50. KREDITES MODUL:

Az Egri Eszterházy Károly Főiskolán tanuló első éves alapszakos (BA) hallgatók, akik tanári diplomát akarnak szerezni, az első év végén mint második tanár-szakot felvehetik a hittanárit. Ennek föltétele, hogy az első ciklusban az előírt (3 év) 50 kreditet értékű tanegységet kell felvenniük a hittanári szak tantárgyaiból, hogy továbbléphessenek a hittanári mesterszakos képzésbe.

Jelentkezni az EKF. Neptun rendszerében, a tanév 2. félévében kell.

FIGYELEM!  FONTOS VÁLTOZÁS!

A felsőoktatási törvény szerint a tavalyi év szeptemberétől – az eddigi kétciklusú tanárképzést – felváltotta az osztatlan tanárképzés. Az alapképzésben megszerzett oklevél ugyanis nem tanúsít tanári szakképzettséget, azt az elmúlt években csak mesterképzésben szerezhették meg a hallgatók. Kifutó jelleggel, 2016-ig a két rendszer egymás mellett fut: a már alapképzésben (katekéta-lelkipásztori munkatárs) tanuló hallgatók 2016-ig jelentkezhetnek tanári mesterképzésre.

A tanárszakokra jelentkezők két szakot kötelesek megjelölni a jelentkezési lapon, azaz csak szakpárra jelentkezhetnek és nyerhetnek felvételt. Ez alól kivétel a hittanár-nevelőtanár szak, amely egyszakos formában is indítható és végezhető.

A JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

Papképzés esetén a jelölteknek az illetékes Püspököknek, illetve az Egyházmegyei Hivatal címére kell küldeni jelentkezésüket.

A kétszakos hittanári képzésre (hittan-magyar, hittan-történelem, stb) jelentkezőknek a központi felvételi eljárásban kell jelentkezniük, az állami főiskolákhoz és egyetemekhez hasonlóan. Határidő: február 15.

Az egyszakos osztatlan hittanári (általános iskolai) és hittanár-nevelő mesterszak (MA) esetén a Hittudományi Főiskoláról saját honlapján kell jelentkezni, ami letölthető az intézmény honlapjáról.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK:

Az egyszakos képzések esetén: május 15.

A felvételi időpontjáról levélben értesítjük azokat, akiknek a jelentkezését elfogadtuk.

A felvételi kérelemhez feltétlenül csatolni kell mindenkinek:

 • részletes önéletrajzot, benne a szak választásának indoklásával,
 • az érettségi bizonyítványt, illetve másolatát,
 • a keresztlevél, plébánosi ajánlás.

A FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA az egyszakos képzésre jelentkezők esetében (teológus, hittanár): általános hittani ismeretek a következő könyvek alapján

 • Magyar Katolikus Katekizmus, Bp. 1995.
 • Hitünk és életünk c. középiskolai hittankönyv
 • Biblia, az alapvető bibliai ismeretek megszerzéséhez.

A FELVÉTEL ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA:

Az egyszakos hittanári képzés esetén a felvételi vizsga (csak írásbeli vizsga) eredménye alapján a felvételi bizottság dönt a felvételről. A felvételhez elég a középszintű érettségi.

A kétszakos hittanári szak esetében a középiskolai tantárgyak és az érettségi eredmények alapján történik a döntés. A felvételhez elég a középszintű érettségi hittanból, de a másik választott szakból EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KELL! A tanárképzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgát is szervezünk. A felvételi alkalmassági viszgabizottságban az EKF képviselői is helyet kapnak. Az alkalmassági vizsga egy pályaorientációs elbeszélgetés, ahol a tanári, illetve hittanári hivatás iránti érdeklődést és elköteleződést vizsgálja a bizottság. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű: megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kaphatnak a jelentkezők.

A hittanári-nevelő tanári mesterszak (MA) való felvételről a főiskola dönt a korábbi diploma eredménye alapján

A teológus(papság készülők) szaknál a felvételi bizottság javaslata alapján a megyéspüspök dönt a felvételről.