Tanárok

Főállású tanárok Tudományos fokozat Tanított tárgy
Csizmadia István PhD Liturgika, Lelkiségtörténet
Dolhai Lajos PhD, habil Dogmatika, Ökumenizmus, Latin
Linczenbold Levente PhD Egyházjog, Pasztorális teológia
Krakomperger Zoltán PhD Fundamentális teológia
Török László PhD Biblikus és modern nyelvek, Perikópa, Introdukció
Racs Csaba PhD Szentírástudomány
Buda Péter egyetemi licencia Egyháztörténelem, Patrológia,Ars sacra, Dogmatörténet
Pehm Gilbert Antal egyetemi licencia Filozófia
Deli Lajos egyetemi licencia Morális teológia, Kazuisztika
Szabó József egyetemi licencia Lelkiélet teológiája, Pasztorál pszichológia
Koós Ede egyetemi licencia Bevezetés a Krisztusmisztériumba, Missziológia, Dogmatika
Szabó József Béla  főiskola Egyházi ének
Juhász Attila PhD Keteketika, Pedagógia, Szociológia
Artner Péter PhD, habil Egyházjog

          A TANÁROK ELÉRHETŐSÉGEI

                                                           Mobil telefon:                   E-mail:

1. Dr. Dolhai Lajos                          30/6953063              rektor@eghf.hu

2. Buda Péter                                   30/4664289              budap@eghf.hu

3. Dr. Csizmadia István                  20/4446426              csizmadia.liturgia@freemail.hu

4. Deli Lajos                                    30/2188195              deli.lajos@chello.hu

5. Koós Ede                                     20/7773130             koosede@gmail.com

6. Köböl Zsolt                                  30/5852796              kobolzs@gardonyi-eger.sulinet.hu

7. Dr. Krakomperger Zoltán          30/6196861              kertvarosi.plebania@gmail.com

8. Dr. Linczenbold Levente            -----------------             linlevente@gmail.com

9. Pehm Gilbert Antal                      30/2792564             antaltestver@t-online.hu

10. Dr. Racs Csaba                        30/6278292              csabiracs@freemail.hu

10. Szabó József Béla                    30/6454862              ---------------------------------

11. Szabó József                              30/2606438              jozsef.szabo@freemail.hu

12. Dr.Török László                          30/4582769              lacit@chello.hu

13.Dr Artner Péter                            30/9831260              artner.peter@freemail.hu

14. Dr. Juhász Attila                    +421/911132850          atjuh@yahoo.com