Tanárok

Főállású tanárok Tudományos fokozat Tanított tárgy
Csizmadia István PhD Liturgika, Lelkiségtörténet
Dolhai Lajos PhD, habil Dogmatika, Ökumenizmus, Latin
Linczenbold Levente PhD Egyházjog, Pasztorális teológia
Krakomperger Zoltán PhD Fundamentális teológia
Török László PhD Biblikus és modern nyelvek, Perikópa, Introdukció
Racs Csaba PhD Szentírástudomány
Buda Péter egyetemi licencia Egyháztörténelem, Patrológia,Ars sacra, Dogmatörténet
Pehm Gilbert Antal egyetemi licencia Filozófia
Czapkó Mihály doktorandus Morális teológia, Kazuisztika, Bevezetés a Krisztus misztériumba
Szabó József egyetemi licencia Lelkiélet teológiája, Pasztorál pszichológia
Koós Ede egyetemi licencia Missziológia, Homiletika, Dogmatika
Szabó József Béla  főiskola Egyházi ének
Juhász Attila PhD Keteketika, Pedagógia, Szociológia
Artner Péter PhD, habil Egyházjog

          A TANÁROK ELÉRHETŐSÉGEI

                                                           Mobil telefon:                   E-mail:

1. Dr. Dolhai Lajos                          30/6953063              rektor@eghf.hu

2. Buda Péter                                 30/4664289               budap@eghf.hu

3. Dr. Csizmadia István                  20/4446426               csizmadia.liturgia@freemail.hu

4. Czapkó Mihály                                                             czmmoralis@gamil.com

5. Koós Ede                                   20/7773130               koosede@gmail.com

6. Köböl Zsolt                                30/5852796               kobolzs@gardonyi-eger.sulinet.hu

7. Dr. Krakomperger Zoltán           30/6196861                kertvarosi.plebania@gmail.com

8. Dr. Linczenbold Levente            -----------------             linlevente@gmail.com

9. Pehm Gilbert Antal                     30/2792564              antaltestver@t-online.hu

10. Dr. Racs Csaba                        30/6278292              csabiracs@freemail.hu

10. Szabó József Béla                    30/6454862              ---------------------------------

11. Szabó József                              30/2606438              jozsef.szabo@freemail.hu

12. Dr.Török László                          30/4582769              lacit@chello.hu

13.Dr Artner Péter                            30/9831260              artner.peter@freemail.hu

14. Dr. Juhász Attila                    +421/911132850          atjuh@yahoo.com