Teológus szak

Az EGHF legfőbb célja, hogy az egri, a váci , Debrecen-nyíregyházi és határon kívüli magyar római katolikus egyházmegyék részére jól felkészült papokat képezzen. A teológus szakra csak olyan római katolikus, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a Katolikus Egyházban papként kívánnak szolgálni, s úgy érzik, hogy erre megkapták a hivatás kegyelmét.

A papságra készülők jelentkezési kérvényüket a területileg illetékes püspökségre (Eger, Debrecen, Vác) adják be.

Jelentkezési határidő: május 15.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

  • érettségi bizonyítványt,
  • keresztlevelet,
  • bérmálási igazolást,
  • saját kezûleg írt önéletrajzot,
  • plébánosi vagy hittanári ajánlást.

A felvételi vizsga két részből áll (írásbeli, szóbeli). Az írásbeli vizsga anyaga a Biblia ismerete, valamint a "Hitünk és életünk" c. hittankönyv. A szóbeli vizsga egy személyes beszélgetést is magában foglal, amelyen a beszédkészségét, ének-zenei képességét és testi-lelki alkalmasságát kívánja megállapítani a felvételi bizottság.

A teológus szakra jelentkezők felvételéről a felvételi bizottság döntése alapján a megyéspüspök dönt.