Bemutatkozás

     Egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény. A főiskola szervezését Egerben Telekessy István püspök 1700-ban kezdte el. 1704-ben kezdődött el az oktatás, de az intézet alapítólevelét csak 1709-ben adta ki Telekessy püspök. Az épület a 18. század második felében nyerte el mai formáját. Az intézmény barokk stílusú kápolnájának kifestése 1825-ben történt. Az alapítástól kezdve folyamatos a teológiai oktatás. 1951-ig csak az egri egyházmegye papnövendékei tanultak itt, jelenleg a debrecen-nyíregyházi és a váci egyházmegyék papjainak a képzése is itt történik.1989-től pedig a határokon túlról is érkeznek magyar anyanyelvű hallgatók.

Az Intézményben jelenleg háromféle képzési forma létezik. Nappali tagozaton osztatlan teológus-lelkész szak (6 év). A bolognai folyamatnak megfelelően a hittanárok képzése két ciklusban történik. A kateketika-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA képzés, 6 félév) elvégzése után a hittanárok képzése (MA, 5 félév) az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben történik.

A főiskolához tartozik a Szent János Továbbképző Központ, amely az intézmény új épületszárnyában található. Az Egri Egyházmegye felnőttképző intézménye. Lelkigyakorlatokat és tanfolyamokat szervez világ híveknek a hitben való elmélyülés céljából.

A főiskola könyvtára kb. 45 ezer kötetből áll, amely főként történelmi, filozófiai és teológiai anyagot tartalmaz. Csak a főiskola tanárainak és hallgatóinak belső, házi használatára szolgál.
A főiskola kultúrtörténeti vonatkozású eseménye: 1844 februárjában Petőfi Sándor néhány napig a Papnevelői Intézet vendége volt. Itt írta meg a kispapok körében „Egri hangok” c. költeményét.

HERZLICH WILLKOMMEN

AUF DEN SEITEN DER THEOLOGISCHEN  HOCHSCHULE EGER

           Wir sind die älteste und grösste Theologische Hochschule und das Priesterseminar von Ungarn. Seit 1700 ist es die Ausbildungsstätte für angehende Priester der Erzdiözese Eger. In die Zeit von Bischof István Telekessy fällt die Errichtung des Priesterseminars. Das theologische Studium fing 1704 an, aber die Gründungsurkunde des Instituts wurde erst im Jahre 1709 ausgegeben. Die Bauarbeiten des Gebäudes wurden im zweiten Teil des 18. Jahrhunderts beendet. Die Barockkapelle des Priesterseminars wurde 1825 mit Fresken geschmückt.

Das theologische Studium hat eine ununterbrochene Tradition seit der Gründung. Bis 1951 studierten hier nur die angehenden Priester des Erzbistums Eger. Mit ihnen zusammen werden auch die Priesteramtskandidaten der Diözesen Debrecen–Nyíregyháza und Vác hier ausgebildet. Ab 1989 kommen zum Studium auch die Studenten ungarischer Muttersprache aus den Nachbarländern. Zur Zeit studieren bei uns auch die Priesteramtskandidaten der Neokatekumenalen Bewegung.

Zur Zeit hat die Theologische Hochschule Eger 3 Studienrichtungen: für Priesteramt (12 Semester), Lehramt für Religion in Bachelor (6 Semester) und in Master (5 Semester). Die Ausbildung der Religionslehrer/innen geschieht in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule von Eger.

Die theologische Hochschule schloss sich der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Péter Pázmány in Budapest an. Daraus ergibt sich, das theologische Studium in unserem Institut ist auf dem Niveau einer universitären Ausbildung mit Möglichkeit, ein Diplom zu erwerben.

Das von christlicher Spiritualität geprägte Bildungshaus Szent János befindet sich im neuen Teil des Gebäudekomplexes und somit ist in der Verwaltung der Hochschule. Exerzitien und Kurse werden hier für alle angeboten. Im diesem Haus bieten wir unseren Gästen Unterkunft.

Die Hochschulbibliothek umfasst 45 000 Bände, meist geschichtliche, philosophische und theologische Werke. Nur Professoren und Studenten der Hochschule haben Zutritt zur Bibliothek.

Ein sehr hervorragendes kulturgeschichtliches Ereignis der Hochschule ist, dass Sándor Petőfi, der berühmte ungarische Dichter, im Februar 1844 zu Gast in unserem traditionsreichen Haus war und sein Gedicht „Egri hangok“ (Stimmen von Eger) hier schrieb.

Viel Spass beim "Durchforsten" unserer Seiten! Wenn sich dabei Fragen ergeben, können wir diese gerne per Email, telefonisch oder auch in einem persönlichen Gespräch klären.