50 kredites modul

FIGYELEM!

Eszterházy Károly Főiskola, I. éves BA/BSc képzésben résztvevő hallgatók választhatnak más alapszakon (tehát a hittanári szakon is) 50 kredites modult, mellyel előkészülnek a tanár mester szak 2. szakképzettségének felvételére.

AZ EGRI HITTUDOMÁNYI FÕISKOLA KIHELYEZETT TEOLÓGIAI TANSZÉKE az EKF-el, közös képzésben felajánlja és biztosítja

A MÁSODIK TANÁRI SZAKOT (HITTANÁRI SZAK) MEGALAPOZÓ ISMERETEK keretében az alábbi az 50 kredites modult (4 félév, félévenként 4 tantárgy) 

TANTÁRGYAK BEOSZTÁSA FÉLÉVEK SZERINT

I. félév

1.Újszövetségi bevezetés I. . 3 kr
2.Egyháztörténelem I. ............3 kr
3.Bevezetés a lelkiéletbe...... 2 kr
4.Kateketika I . ........................ 2 kr.

II. félév:

1.Újszövetségi bevezetés II... 3 kr.
2.Egyháztörténelem II ............ 3 kr.
3.Fundamentális I. ..................3 Kr.
4.Ökumenizmus ..................... 2 kr.

III. félév:

1.Ószövetségi bevezetés I ... 3 kr.
2.Morálteológia I. ....................3 kr.
3.Dogmatika I. .........................4 kr.
4.Kateketika II. ........................ 2 kr

IV. félév:

1.Ószövetségi bevezetés II .. 3 kr
2.Morálteológia II. .................. 3 kr.
3.Dogmatika II. ....................... 4 kr.
4.Fundamentális II. ............... 3 kr.
5.Biblikum szigorlat .............. 4 Kr. (a 4. félév végén)


Jelentkezni a többi szakirányhoz hasonlóan kell, a Neptun rendszerben!