Katakéta lelkipásztor munkatárs

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA)

1. Képzési forma, tagozat
3 éves alapképzés
Nappali tagozat, levelező tagozat

2. Képzési idő
3 év

3. A diploma megnevezése
katekéta - lelkipásztori munkatárs

4. A képzés célja
Az alapképzés közvetlen célja katekéták és lelkipásztori munkatársak képzése (BA diploma), távolabbi cél hittanárok képzése (MA diploma).
A szakon a hallgatók főiskolai szinten tanulnak teológiát, és tudományos igényességgel megismerhetik a Katolikus Egyház tanítását. A megszerzett ismeretek nemcsak a hit elmélyítését szolgálják, hanem megfelelő pedagógiai képzés által, - amit az Eszterházy Károly Főiskola biztosít - olyan hittanári képesítést biztosítanak, amely diplomásainkat alkalmassá teszik arra, hogy az Egyház életében tanítói, nevelői, karitatív, és liturgikus szolgálatot vállaljanak. Reményeink szerint a katekéták és a hittanári diplomás pedagógusok gyarapítani fogják a keresztény értelmiségiek táborát is.

5. Az ideális jelentkező
Jelentkezz erre a szakra, ha:
- a vallásodat gyakorló katolikus vagy,
- ha érdekelnek a hittel és vallással kapcsolatos kérdések
- ha szeretnéd hitedet tudományos igényességgel megismerni,
- ha szeretnél hitoktatni iskolában vagy másféle formában
- ha a katolikus egyházban szeretnél nevelői, karitatív és liturgikus munkát vállalni,
- ha a keresztény értelmiségiek közé akarsz tartozni.

6. Főbb tárgyak
Keresztény filozófia
Dogmatika
Szentírástudomány
Erkölcsteológia
Egyháztörténelem
Liturgika
Alapvető hittan
Kateketika


7. Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges

8. Továbbtanulási lehetőségek
A 2 éves. illetve 5 féléves hittanár-nevelő mesterképzésre "egyenes úton" lehet továbbmenni, de különbözeti vizsgák letétele esetén a teológus szakon is lehet folytatni a tanulmányokat, amit követhet a PhD képzés.

9. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A katolikus egyházban a hitoktatást jelenleg is nagyrészt világi hitoktatók végzik. Egyre nagyobb számban van szükség olyan jól képzett katekétákra és hittanárokra, akik egyházi iskolákban vagy plébániai megbízás alapján tanítanak hittant.
A katekéta-lelkipásztori munkatárs és majd az erre épülő hittanári diploma államilag elismert diploma. Az egyszakos hittanári diploma hivatalos elnevezése: "hittanár-nevelő", ami azt jelenti, hogy nemcsak egyházi intézményekben, hanem állami iskolákban és kollégiumokban önmagában is nevelői állás betöltésére jogosít.

10. A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI:

1. A képzés a hittanár- nevelő mesterszak bemeneti feltétele

2. A tanári modul tanegységeit (10 kredit) az EKF. biztosítja

3. Az EKF. BA/BSc képzésében résztvevő hallgatók is választhatják a szakról az 50 kredites modult, főként akkor, ha 2. tanárszakként a hittanár-nevelő MA akarják végezni.

4. A szakra az EGHF-en kell jelentkezni, az intézmény saját jelentkezési lapján, amit az intézménytől igényelni. Az 50 kredites modult az EKF. hallgatói az I. év végén választhatják, mint 2. tanárszakot megalapozó tanegységeket.

5. Az 50 kredites modult az EKF azon hallgatói választhatják, akik tanári diplomát akarnak és vallásukat gyakorló katolikusok

6. Erről az alapszakról számbeli korlátozás nélkül tovább lehet lépni MA képzésbe!