Meghirdetett szakok a 2018/2019-es tanévreMEGHIRDETETT SZAKOK 2018/2019-ES TANÉVRE

A 2018/2019-es tanévben főiskolánk a következő szakokat indítja:

1. TEOLÓGUS SZAK (MA)

Csak papságra készülő fiataloknak (jelentkezés a püspököknél)

2. OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR szak, egyszakos formában

Általános iskolai hittanári képzés (4+1 év)  

Levelező és nappali tagozatos formában

            Jelentkezni a főiskolai saját jelentkezési lapján kell, 2018. május 15-ig.

3. OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR szak, kétszakos formában

HITTANÁR – MAGYARTANÁR, nappali

HITTANÁR - TÖRTÉNELEM TANÁR, nappali

HITTANÁR – ÉNEK-ZENETANÁR, nappali

HITTANÁR – ANGOL NYELVTANÁR, nappali

HITTANÁR – NÉMET NYELVTANÁR, nappali

A kétszakos képzést az EGHF hirdeti meg, a szakpáros hallgatók jogviszonya a kizárólag az egyházi felsőoktatási intézményben jön létre, de a nem hitéleti jellegű szakok (történelem, magyar, stb) oktatását – közös képzés keretében – az Egri Eszterházy Károly Főiskola végzi.

Jelentkezni a központi felvételi eljárásban kell, február 15-ig.

4. HITTANÁR-NEVELŐ SZAK PEDAGÓGUSOKNAK

2017 szeptemberétől az osztatlan hittanár-nevelő szakot rövid képzési           ciklussal (bármilyen tanári, gyógypedagógus, tanító és óvodapedagógus         diplomával rendelkező jelentkező számára) is meghirdeti intézményünk a          2017/2018. tanévtől kezdődően, levelező tagozaton. A képzési idő a korábbi    végzettség függvényében kerül kiszámításra.

             5. SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK
               Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés
               A képzés 2 féléves, 60 kredites, 200 órás tartalmú.
               Költségtérítés: 80.000 Ft/félév
               Jelentkezési feltétel: bármilyen pedagógus diploma és plébánosi ajánlás.  
             – A szakirányú továbbképzés elvégzésével megszerzett oklevél -
                 amennyiben hozzá a helyi püspök megbízása járul - feljogosít a
                 közoktatásban a 2013/14-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben
                 bevezetett Hit- és erkölcstan c. tárgy oktatására. –
             – Az oktatás levelező formában, félévente 7 pénteki/szombati napon történik.
             – A Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzést elvégzők egyben a
               kötelező pedagógus továbbképzést is teljesítik.
               A jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról (www.eghf.hu)!
              Jelentkezési határidő: 2018. július 31.